Zmiany w Legii. Zygo zastąpił Miklasa na stanowisku wiceprezesa

Z zarządu spółki Legii Warszawa zostali odwołani Leszek Miklas, Marek Drabczyk i Jarosław Ostrowski. Prezesem Zarządu Spółki pozostał Paweł Kosmala. Według nieoficjalnych informacji zmiany miały związek z audytem przeprowadzonym ostatnio w warszawskim klubie.
Z dość pokrętnego oświadczenia dowiadujemy się o zmianie na stanowisku wiceprezesa Legii Warszawa. Pełniący tę funcję Leszek Miklas został odwołany z zarządu spółki i objął stanowisko Dyrektora Sportowego. Wiceprezesem został Piotr Zygo (były prezes klubu). Prezesem nadal jest Paweł Kosmala.

Oficjalne doświadczenie Legii Warszawa:

Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Zygo na stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Spółki nadzorującego Pion Sprzedaży i Marketingu, oraz Pana Rafała Wyszomierskiego na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego Pion Finansów i Administracji (Chief Financial Officer). Prezesem Zarządu Spółki pozostaje Pan Paweł Kosmala, który w szczególności nadzorować będzie Pion Sportowy.

Jednocześnie dzisiaj Rada Nadzorcza odwołała z Zarządu Spółki Panów Leszka Miklasa, Marka Drabczyka i Jarosława Ostrowskiego, którzy pozostają w Spółce na stanowiskach dyrektorskich, bezpośrednio współpracując z Zarządem Spółki. Pan Leszek Miklas, na stanowisku Dyrektora Sportowego, Pan Marek Drabczyk jako Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, a Pan Jarosław Ostrowski jako Dyrektor ds. Prawnych i Bezpieczeństwa.

Właściciele Spółki oraz Rada Nadzorcza dziękują dotychczasowym członkom Zarządu za ich pracę, zaangażowanie i istotną rolę w osiągnięciach Klubu, które miały miejsce w ostatnich latach, licząc na owocną dalszą współpracę przy tworzeniu sukcesu Legii w latach następnych.

Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie Klubowi możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału ekonomicznego i osiągania najlepszych wyników sportowych.

Więcej o: